Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Loading Flash movie...

Podziękowanie
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 08:15 
Projekt dobiegł końca …
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 06:56

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych. Powszechnie wiadomo było, że uczniowie mają problemy z opanowaniem podstawy programowej, jak również z samym uczeniem się. Wielu z nich wykazywało problemy wychowawcze, społeczne czy zdrowotne, co także często zmniejszało ich szanse edukacyjne. Badania dotyczące identyfikacji problemu na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie potwierdziły, że występują trudności w nauce i istnieją znaczne dysproporcje w osiągnięciach. Był to wówczas realny problem, a dobrym rozwiązaniem dla uczniów była organizacja zajęć dodatkowych. Dzięki możliwości pozyskania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, udało się je zrealizować.

Projekt był odpowiedzią na rzeczywiste problemy, dlatego założono objęcie wsparciem wszystkich uczniów, u których te problemy zdiagnozowano.

Założono objecie wsparciem 1100 uczniów, w tym:

- 630 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

- 300 uczniów uczęszczających do gimnazjów, którzy skorzystają z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, a także

- 170 uczniów ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów, którzy skorzystają z zajęć psychologiczno pedagogicznych.

Osiągnięte rezultaty twarde

MSP/MG Liczba uczestników ogółem Zajęcia psychologiczno-
pedagogiczne
Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze
Razem 1148 637 K 193 79 K 993 574 K
511 M 114 M 419 M

Stopień realizacji projektu


Wskaźniki Założono Zrealizowano % realizacji
1
Liczba uczniów uczestniczących w projekcie
1100 1148 104,36
2
Liczba uczniów MSP
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
630 641 101,75
3 Liczba uczniów MG (zwd)
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
300 352 117,33
4 Liczba uczniów MG i MSP
Zajęcia psychologiczno - pedagogiczne
170 193 113,53

Założeniem projektu było kompleksowe wsparcie uczniów, dlatego, poza realizacją zajęć uczniowie otrzymali podręczniki i ćwiczenia, na które przeznaczono 82 127,31 zł, a także doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne, przeznaczając na ten cel 4 556,68 zł.

Poza rezultatami twardymi, do których należała sama realizacja zajęć, projekt zakładał także osiągniecie rezultatów miękkich. Uczestnicy projektu wypełnili ankiety, przeprowadzone zostały wywiady i obserwacje, a także z opinii osób prowadzących zajęcia można wyciągnąć wnioski, z których wynika, że założone rezultaty zostały osiągnięte. Zaobserwowano:

- Wzrost świadomości uczniów na temat korzyści płynących z edukacji,

- Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości wśród uczniów,

- Wzrost zainteresowania nauką i dalszym rozszerzaniem wiedzy wśród uczniów.

Cel projektu został osiągnięty, o czym świadczą rezultaty osiągnięte powyżej założeń.

Podsumowując – udało się :)

 


Założeniem projektu było kompleksowe wsparcie uczniów, dlatego, poza realizacją zajęć uczniowie otrzymali podręczniki i ćwiczenia, na które przeznaczono 82 127,31 zł, a także doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne, przeznaczając na ten cel 4 556,68 zł.

Poza rezultatami twardymi, do których należała sama realizacja zajęć, projekt zakładał także osiągniecie rezultatów miękkich. Uczestnicy projektu wypełnili ankiety, przeprowadzone zostały wywiady i obserwacje, a także z opinii osób prowadzących zajęcia można wyciągnąć wnioski, z których wynika, że założone rezultaty zostały osiągnięte. Zaobserwowano:

- Wzrost świadomości uczniów na temat korzyści płynących z edukacji,

- Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości wśród uczniów,

- Wzrost zainteresowania nauką i dalszym rozszerzaniem wiedzy wśród uczniów.

Cel projektu został osiągnięty, o czym świadczą rezultaty osiągnięte powyżej założeń. Podsumowując – udało się J

 
Konferencja MGSK
wtorek, 05 lipca 2011 12:36

W dniu 4 lipca 2011 roku w auli Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Knurowie, przy Alei Lipowej 12 odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca projekt „Mądra głowa skarbem Knurowa”. Projekt ten trwał 1,5 roku i był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu beneficjenta i wnioskodawcy dokonała Zastępca Prezydenta Pani Barbara Zwierzyńska wraz z Dyrektorem Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych Panem Wojciechem Świerkoszem. Gościem specjalnym konferencji była Pani Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele pobliskich gmin, radni Rady Miasta Knurowa reprezentanci miejskich jednostek organizacyjnych, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Knurowa oraz prowadzący zajęcia jak również uczestnicy projektu wraz z rodzicami.

Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów projektu „Mądra głowa skarbem Knurowa”.


 
Konferencja podsumowująca i zamykająca realizację projektu
środa, 01 czerwca 2011 11:10
 

 

W dniu 4 lipca 2011 r. o godz. 11.00 w auli Miejskiego Gimnazjum Nr 3 przy Alei Lipowej 12 w Knurowie odbędzie się konferencja podsumowująca i zamykająca realizację projektuMądra głowa skarbem Knurowa”.

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6